[IT-FORMAT]

Просто і ефективно

Скористайтеся аутсорсингом бухгалтерських послуг – як результат отримуєте комфортне ведення бізнесу і збільшення його прибутковості.

Правильна організація і ведення бухгалтерського обліку необхідні для отримання достовірної інформації про стан справ підприємства і ефективного управління бізнесом. Мати в штаті висококваліфікованого бухгалтера, створити для нього робоче місце, а також нести додаткові витрати на підвищення його кваліфікації, можуть дозволити собі не всі підприємства. У такій ситуації підприємству вигідно скористатися послугами віртуального бухгалтера, тобто передати послуги по веденню бухгалтерського обліку аутсорсинговій компанії.

• Підготовка та подання податкової, фінансової, статистичної звітності, в т.ч. термінової чи простроченої звітності , подання разових та нульових звітів;

• Ведення облікової бази підприємства;

• Підготовка та складання первинних бухгалтерських документів: рахунків, актів прийому – передачі, накладних, податкових накладних, зарплатних відомостей, наказів, книг обліку, актів звірок, довідок, та ін.;

• Нарахування (розрахунок) податкових зобов’язань, контроль своєчасності та правильності сплати податків;

• Реєстрація податкових накладних;

• Заповнення книги обліку доходів та витрат (для фізичних осіб-підприємців);

• Робота з вибраним Вами банком (набір платіжних доручень, зарплатних відомостей, валютних операцій);

• Нарахування заробітної плати, ведення кадрової документації;

• Податкове планування та оптимізація оподаткування, аналіз та мінімізація податкових ризиків;

• Підготовка відповідей на запити в контролюючі органи, листів, заяв;

• Формування облікової політики, розробка основаних принципів та методів ведення бухгалтерського та податкового обліку;

• Консультаційні послуги по веденню господарської діяльності підприємства;

• Відновлення обліку, перевірка даних податкового та бухгалтерського обліку, впорядкування первинних бухгалтерських документів.